Pravidla užití

Fotografie poskytuje firma 2 M STUDIO s.r.o. a autoři fotografií bezplatně k propagačním účelům Karlovarského kraje v tuzemsku a v zahraničí.

Fotografie z fotobanky si můžete z webových stránek www.kvpoint.cz stáhnout bezplatně, a to pouze k propagačním a nekomerčním účelům, pro zveřejnění v cizině i v tuzemsku. Nekomerčním užitím se rozumí zveřejnění v tištěných periodikách a v neprodejných propagačních materiálech (např. v katalozích cestovních kanceláří a v neprodejných propagačních letácích či v neprodejných publikacích nebo uveřejnění v elektronickém katalogu cestovní agentury na webu). V periodickém tisku (noviny, časopisy) lze vyžívat jednotlivých fotografií pouze za účelem zpravodajským a to v odůvodněné míře. Dále mohou novináři využít fotografií pro účely propagace České republiky. V ostatních případech se považuje užití bez souhlasu autora za porušení autorských práv.

Kdekoliv použijete fotografie z webu www.kvpoint.cz, musíte uvést nejméně jednou v tištěném materiálu a na každé straně v elektronické publikaci (např. webové stránky) následující text a autora fotografie (fotografií): "Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.", přičemž při elektronické publikace (např. webové stránky) musí být www.kvpoint.cz aktivním odkazem.

Web je spuštěn od srpna 2009 a neustále doplňován a rozvíjen. Máte-li k jeho provozu, či obsahu jekékoliv připomínky, budeme za ně vděčni na adrese info@2mstudio.cz.

Upozornění

V případě, že máte zájem o užití fotografií ke komerčním účelům (např. do prodejných publikací) je nezbytně nutné obrátit se na autora. Souhlas s užitím díla musí dát autor díla. Porušení níže uvedených práv pořizovatele fotobanky, tj. firmy 2 M STUDIO s.r.o., a autora fotografie (fotografií), bude mít bezodkladně za následek vymáhání nápravy nežádoucího stavu v řízení před obecnými soudy. Zároveň s výše uvedeným právním opatřením bude požadována náhrada vzniklé škody. Uživatelé zároveň nesmějí jednotlivé fotografie nebo jejich celky užívat systematicky či opakovaně, což je v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze. Fotobanku nelze užívat nadměrně, a to jak jednotlivé fotografie tak jejich celky k účelům, které za běžného užívání nezasahují do autorských práv pořizovatele fotobanky (např. vytvářet na webových stránkách cestovních kanceláří databázi složenou z fotografií z webu www.kvpoint.cz). Uživatelé fotobanky nejsou oprávněni využívat ani menší množství stažených fotografií v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze (2 M STUDIO s.r.o.). Užíváním fotobanky nesmí být dotčeno výlučné právo autora na poskytnutí svolení k užívání v jakýchkoliv prodejných propagačních materiálech publikacích či kalendářích, které slouží ke komerčním účelům.